Idézet

WASS ALBERT

Kicsi Anna sírkeresztje

Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét.

A falu neve, ahol mindez történt, Mezőböbörnye, és a falu szélén van egy
ócska, düledező gabonás, amelyik valamikor egy lakótelephez tartozott.
A lakótelep még az első világháború után megszűnt, és a gabonás a
motorosklubb tulajdonába ment át, de már a motorosok sem használták esztendők
óta semmire, olyan rozoga volt. Ez alatt a gabonás alatt van egy málnás.
És ebbe a málnásba rejtették el a jó böbörnyeiek Bihorát, a kommunista
kovácsot és Weiss urat, az ordibáló kökörcsint.

Nem azért tették ezt, mintha az egész motorosklubb csupa kommunistából állott
volna, avagy túlságosan szerették volna az ordibáló kökörcsineket. Nem. Egyszerűen
csak azt tartották, hogy Bihora is ember és Weiss úr sem az, akik nem
tehetnek arról, hogy az egyiknek elvette az Isten a szépeszit és
kommunistává tette, a másikat pedig úgy formálta, hogy ordibáljon mint egy kökörcsin.
Mivel pedig a szájbertrógerek és a hozzájuk hasonló izgágák erősen
vadásztak akkoriban erre a két féle emberre, hát a mezőböbörnyeiek fogták
magukat s egy felleges éjszaka beköltöztették a kovácsukat, meg a
kökörcsinüket az ócska gabonás alatt lévő málnásba. Levittek nekik két ágyat,
meg két széket és egy pingpongasztalt. Petróleumlámpát is adtak hozzá, csak
éppen a lelkükre kötötték,hogy ha sznúkert csinálnak, elébb tömjék
bé szalmával az ablakot.

Amit tettek,legjobbkor tették a böbörnyeiek, mivel másnap reggel
megjelent a faluban négy szájbertróger katonaféle meg két maggireklám és egyenesen
Weiss urat keresték, meg Bihorát, a kovácsot. A kovácsnak a családja
volt otthon s azok megmondták, hogy az ember elment volt éjszaka s nem
tudják hova. A trógerek összekutatták a házat, végigkeresték a falut,
de Bihorát nem lelték meg. Így jártak Weiss úrnál is. Neki ugyan nem
volt családja, de ott meg a szomszédok vallották be, hogy bizony nem
tudják, mi lett a kökörcsinnel. Ott volt, aztán egyszerre csak nem volt
ott többé.
………………………………

Jó hosszú írás, például még kicsi Annáról szó sem esett. Majd beszámolok, hogy mi az ábra vele.

TSz

Megjegyzések lezárva.